Almanackor

På RAW media producerar vi familjealmanackor för företag. Vi tar fram några förslag som vi sedan diskuterar tillsammans.
Vi lyfter fram företagets profil och eller produkter.

Det är viktigt att hålla en låg profil på ”företagsprofilen” för att uppnå en nivå där kunden låter almanackan ta en central plats i hemmet.

Att få göra ”reklam” i 12 månader på köksväggen i någons hem är få förunnat. Med rätt profil och genomtänkt arbete kan detta fungera på ett mycket bra sätt, och det är inte alls så dyrt som man kanske tror. Detta är en mycket prisvärd produkt som skapar ett stort mervärde.

Slå oss en signal så kan vi diskutera fram en lösning som passar er bra. Inledningsvis tar vi fram en ”dummy” som vi kan utgå ifrån. Vi kommer att minimera ert arbete.

Då vi har tillgång till ett stort bokbinderi tillgängligt är ingen upplaga varken för stor eller för liten. Vi har inga problem att ta fram almanackan i god tid.