Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

RAW Media AB producerar tillsammans med Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) en rosa plast för inplastning av trycksaker. Plasten informerar mottagaren på ett snabbt och tydligt sätt att trycksakernas avsändare aktivt valt att stödja BRO. 


Jämför gärna med den rosa plast som bönderna använder för att förpacka sitt hö. Budskapet är omedelbart och går inte att missförstå. Med vår rosa plast ger vi därmed alla som använder sig av trycksaker möjligheten att göra det samma. 


På den rosa plasten syns de uppgifter som BRO har valt att informera om. 


Kontakta oss för mer information.